Algemene Info

De Tuinen

Ons tuinencomplex bestaat momenteel uit 83 tuinen met een totaal oppervlakte  van 9200 m2.

De verschillende oppervlaktes

De wachtlijst

Onze wachtlijst heeft momenteel 22 aspirant-leden.

Omdat er gemiddeld 6 tot 8 tuinders opzeggen is de wachtlijst voor zij die onderaan de lijst staan minstens 3 jaar. Natuurlijk bent u welkom, maar houdt u hier wel rekening mee.

De huurprijs van een tuin is € 0.68 per/m2

De contributie € 31,= per jaar

Aspirant lid 7.00 euro, eerste jaar (€ 4,50 inschrijfgeld en € 2,50 jaarlijkse contributie), hierna € 2,50 per vervolgjaar

Het aantal tuinen kan door splitsing c.q. samenvoeging soms wijzigen.

De contributie wordt elk jaar bij Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Er zijn 5 dagen voor algemene werkzaamheden en elk lid wordt bij toerbeurt opgeroepen. Ca. 2 x in de 3 jaar.

Deze werkzaamheden zijn op een zaterdagochtend van 10.00  tot 12.00 uur.