De Tuincommissie (TC)

Veel leden hebben wel eens gehoord van de TC of er kennis mee gemaakt, maar wat is en doet de TC nu eigenlijk.
Hieronder willen we u nader met de TC laten kennismaken qua taak en beleving.

Wat is de taak van de tuincommissie (TC)

De tuincommissie bestaat momenteel uit 3 leden.

Met regelmaat lopen zij een rondje om te kijken hoe de tuinen erbij liggen en of de afspraken/richtlijnen wel worden nageleefd. Zij spreken tuinders aan als iets te wensen overlaat, sturen een mail of een foto. Tenslotte is plezier in tuinieren voor iedereen belangrijk en is het niet de bedoeling dat het plezier van de 1 een last is voor de ander. Samen maken we er iets moois van!

Algemene werkzaamheden.

De tuincommissie draagt tevens zorg voor het organiseren van de algemene werkzaamheden (maximaal 3 x per jaar). De data en de leden die hiervoor uitgenodigd worden, worden aan het begin van het verenigingsjaar bekend gemaakt middels een publicatie in het verenigingsblaadje. Ieder lid is ca. 2 x in de 3 jaar aan de beurt en deze zijn op zaterdagochtend van 10.00-12.00 uur

Gezellig, omdat je een vervelende klus met een aantal mensen doet en je andere tuinders beter leert kennen. Zeker als blijkt dat je in niet al te veel tijd toch veel werk verzet hebt. Dit geeft een goed gevoel. Uiteraard is het met elkaar ook even koffie drinken tussendoor!

Wat zijn de leuke momenten van de TC.

Je spreekt veel mede tuinders over het tuinieren en alle zaken die daar mee te maken hebben. Vaak krijgen we complimenten of geven we complimenten omdat het complex en de tuinen er mooi bijliggen. Leuk is het als je merkt dat er veel solidariteit is. Je helpt elkaar als de ander even hulp nodig heeft en je wordt geholpen als je dit wilt. Dit geeft een onderlinge fijne sfeer en is voor de TC fijn om mee te werken.

Wat zijn de minder prettige momenten.

Regelmatig als er een tuincontrole gehouden wordt moeten we enkele tuinders  aanspreken over de staat van hun tuin. Er staat dan veel onkruid, takken van bramen e.d. hangen over de paden wat hinderlijk is voor medetuinders en de grindpaden die overwoekerd zijn met onkruid. Ook is het niet prettig om na enkele waarschuwingen het bestuur hiervan in kennis te moeten stellen die dan actie gaat ondernemen. Vervelend is het als gereedschap “geleend” wordt van het tuicomplex en je ziet het niet meer terug.

Voor de rest is zitting in de TC en de samenwerking met het bestuur een  prettig bezigheid.