Jaarlijkse Agenda

Het bestuur heeft voor de komende verenigingsjaren een agenda / rooster opgesteld.
Hierop kunt u zien welke activiteiten er wanneer plaats zullen vinden, zoals b.v. de algemene werkzaamheden en de tuincontroles.
Indien nodig vinden er tussentijds aanpassingen of aanvullingen op de agenda plaats, maar in principe gelden deze data voor alle komende tuinjaren.

Aktiepunten

Tijdvak

Aktie door:

Kalk bestellen en uitleverenVoor Dec en medio FebBestuur
Mest bestellen en uitleverenVoor Dec eb medio FebBestuur
Algemene werkzaamheden en Vlierbes/bramen uit de buitenhaagEind maartTC
Kranen open1 maartBestuur
KascontroleEind maartKascommissie
Tuincontrole voorjaar, tuinen op orde2e helft aprilTC
Algemene Ledenvergadering (ALV)Medio AprilBestuur
Zaden en plantenruilMeiBestuur
BBQ organiserenHalf juniVia Emiclaertje uitvoerders vragen
Algemene werkzaamhedenHalf juniTC
Tussentijdse controle tuinenEind juniTC
Snoeien binnenhaagEind juniSnoeiploeg, uitnodiging via TC
Algemene werkzaamhedenBegin septemberTC
Tuincontrole najaarHalf septemberTC
Schrijven de deur uit voor mest en kalkVoor 15 novemberBestuur
Nacontrole kastjes en hoge bouwwerkenNa 16 novemberTC
Kranen dicht en waterstand naar Penningmeester1 decemberBestuur
Emiclaertje copyBegin mrt/jun/sep/decAlle leden
Emiclaertje uitgeven5 mrt/jun/sep/decVoorzitter